Tenkostenné

profily

Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenie strešných a stenových plášťov s využitím TENKOSTENNÝCH PROFILOV.

Tenkostenné C profily

Trapézové plechy

Ochranný systém L’ANTI GRÊLE

Profil C

Spoločnosť PROFILC s.r.o. vznikla v r.2005, ako dcérska spoločnosť firmy PROFIL C, so sídlom vo Francúzsku, Vaudrey (oblasť Dijon, pohorie Jura). Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenie strešných a stenových plášťov s využitím TENKOSTENNÝCH PROFILOV.

Vývoj
a Výskum

Celý sortiment „Profil C“ je vytvorený valcovaním za studena (väznice, paždíky a stropné nosníky). Boli vykonané viacnásobné skúšky za rovnakých podmienok s rozdielnymi typmi krytín ( trapézový plech, fólia, fibrocement….) 

Výsledky skúšok viedli k zostaveniu počítačového programu „TREFLE“ verzia 2.10, ktorý umožňuje návrh a posúdenie jednotlivých komponentov systému (rozumej väznice, paždíky, trapézové plechy).